Pfleiderer - Pfleiderer Holzwerkstoffe

LTD F30/010 RU JILM OVID SKOŘICE 2800X2100X18

LTD F30/010 RU JILM OVID SKOŘICE 2800X21...

1 967 Kč
ks + -
Skladem
LTD R4601 VV OLŠE ZLATÁ 2655X2100X10

LTD R4601 VV OLŠE ZLATÁ 2655X2100X10

1 275 Kč
ks + -
Skladem
LTD R24020 (R5333) VV BUK 2655X2100X12

LTD R24020 (R5333) VV BUK 2655X2100X12

1 319 Kč
ks + -
Skladem
LTD U12188 (U1188) MP LICHTGRAU 2655X2100X16

LTD U12188 (U1188) MP LICHTGRAU 2655X210...

1 357 Kč
ks + -
Skladem
LTD R20107 (F06/184) MO DUB ODEON ČERNÝ 2800X2100X18

LTD R20107 (F06/184) MO DUB ODEON ČERNÝ ...

2 080 Kč
ks + -
Skladem
LTD F22/012 ML COSMIC WOOD CREAM 2800X2100X18

LTD F22/012 ML COSMIC WOOD CREAM 2800X21...

2 068 Kč
ks + -
Skladem
LTD R20147 (R3266) ML Nelson Oak 2800x2100x18

LTD R20147 (R3266) ML Nelson Oak 2800x21...

2 173 Kč
ks + -
Skladem
LTD R20167 (R3140) ML Sherwood light 2800x2100x18

LTD R20167 (R3140) ML Sherwood light 280...

2 173 Kč
ks + -
Skladem
LTD R24029 (R5829) ML Fjord Buche hell 2800x2100x18

LTD R24029 (R5829) ML Fjord Buche hell 2...

2 173 Kč
ks + -
Skladem
LTD R27043 (R5848) ML Ahorn Kiruna 2800x2100x18

LTD R27043 (R5848) ML Ahorn Kiruna 2800x...

2 173 Kč
ks + -
Skladem
LTD R30061 (R3902) ML Nußbaum Amalia 2800x2100x18

LTD R30061 (R3902) ML Nußbaum Amalia 280...

2 173 Kč
ks + -
Skladem
LTD R35013 (R3222) ML Birke Ojcow 2800x2100x18

LTD R35013 (R3222) ML Birke Ojcow 2800x2...

2 173 Kč
ks + -
Skladem
LTD R35014 (R3223) ML Ojow Birke 2800x2100x18

LTD R35014 (R3223) ML Ojow Birke 2800x21...

2 173 Kč
ks + -
Skladem
LTD R35018 (R5864) ML Lundbirke 2800x2100x18

LTD R35018 (R5864) ML Lundbirke 2800x210...

2 173 Kč
ks + -
Skladem
LTD R37001 (R5622) ML Ulme Baron 2800x2100x18

LTD R37001 (R5622) ML Ulme Baron 2800x21...

2 098 Kč
ks + -
Skladem
LTD R37003 (R5643) ML Ulme Baron trüffel 2800x2100x18

LTD R37003 (R5643) ML Ulme Baron trüffel...

2 040 Kč
ks + -
Skladem